۰۷
دی

گندم دامی

گندم یکی از معمول ترین غلات مورد استفاده در تغذیه دام و طیور است و در برخی مناطق به دلیل فراوانی و ارزانی نسبی، جایگزین بخش اعظمی از ذرت در جیره می گردد.گندم به واریته های مختلفی مثل بهاره و زمستانه و همچنین قرمز و سفید و نیز به انواع گوناگونی از قبیل سفت، نرم و دوام دسته بندی می شود. خرید آن به صورت فله ای در کشور بیشتر به نفع خریدار است زیرا قیمت گندم دامی ارزان تر می شود.