۰۲
مرداد

معرفی متقاضیان واردات بیش از ۱۲.۵ میلیون تن نهاده دامی به دولت

متقاضیان واردات بیش از 12.5 میلوین تن نهاده دام و طیور، پس از انجام ثبت سفارش و جهت دریافت ارز، به وزارت صمت معرفی شده اند. وی افزود: سهم جو از مجموع ثبت سفارش برای واردات، بیش از ۵ میلیون و ۱۰۳ هزار تن، سهم ذرت بیش از ۶ میلیون و ۸۷۸ هزار تن و سهم کنجاله سویا ۶۲۳ هزار و ۱۴۷ تن است.